Kjemisk rengjøring
Vi utfører Kjemisk rengjøring (Pickling) av rør, rørsystemer, tanker etc.
Vår metode innbefatter avfetting, syrevasking, passivering av karbon og rustfrie rørsystemer.

NPT Testing har egne kvalitetsgodskjente prosedyrer for kjemisk rengjøring av rørsystemer som er iht. ASME, API, Norsok L-004, ISO 4406,NAS 1638, SAE 4059.

Alle jobber blir utført med nødvendig dokumentasjon. (Sjekkliste, Rapporter, sertifikater, spyle logg, prøveeksemplar ).

Våre tjenester kan utføres på vårt verksted eller hos direkte hos oppdragiver/kunde.

Utleie av utstyr

NPT Testing leverer utstyr for kjemisk rengjøring av små og store rørsystemer.

Uniter/ Pumper, manifolder, slanger, tanker
Rørdeler(fittings, koblinger, ventiler)
Steam aggregat, varmevekslere, slanger
Lufttørke, duggpunkt/temperaturmålere
Utstyr for prøvetaking og analysering av jerninnhold, partikler

Salg av forbruksvarer

Kjemikalier for rengjøring av rør (Avfetting, syre)
Engangsflasker for prøvetaking
Presserveringsmiddel for rør
Pipetter for måling av jerninnhold
 
<<Tilbake